fbpx

Podpůrná skupina Partnerky*ři trans a nebinárních lidí

Žijete s partnerem*kou nebo manželem*kou, co je trans nebo nebinární a hledáte způsob, jak ho*ji podpořit, honí se vám v hlavě otázky, na které se doma netroufáte zeptat, nebo vás zajímá, jak to mají jiní v podobné situaci?

Zveme vás tímto do podpůrné skupiny pro partnery*ky a manžely*ky trans a nebinárních osob. Skupina nabízí bezpečný prostor, kde se budete moci setkat s dalšími lidmi v podobné situaci, svěřit se s tím, co prožíváte, zeptat se na to, co se vám honí hlavou, nebo třeba jen poslouchat příběhy ostatních a nechat se jimi inspirovat. Skupinu povedou mentor poradny sbarvouven.cz Karel Pavlica a psychoterapeutka Petra Poláchová. Je určena pro maximálně 12 osob a po rozjezdu na festivalu 3. srpna se bude scházet jednou měsíčně v prostorách komunitního centra spolku Prague Pride. Přihlásit se můžete na tomto odkazu.

Kdo tvoji skupinu povede

Petra Polachová

Petra Polachová

Vystudovala obor sociální práce v Ostravě. Nejdříve sbírala zkušenosti v Probační a mediační službě při práci s pachateli a obětmi trestných činů, poté jako individuální a skupinová terapeutka v organizacích věnujících se pomoci lidem se závislostní zkušeností (terapeutická komunita, doléčovací centrum). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v Integrativní psychoterapii. V současné době je studentkou oboru Adiktologie na 1. LF Univerzity Karlovy. Pomoc lidem v jejich procesu změny ke spokojenému životu vnímá jako smysluplnou, kreativní a současně inspirativní zkušenost.

Karel Pavlica

Karel Pavlica

Vystudoval v Ostravě magisterský obor sociální práce s poradenským zaměřením a doktorský obor sociální poradenství a management sociálních služeb. Absolvoval taky pětiletý psychoterapeutický výcvik v Integrativní psychoterapii, v praxi se ale věnoval zejména telefonické krizové intervenci. V současné době působí v oblasti vzdělávání, a to v Národním pedagogickém institutu ČR jako garant Osobnostní a sociální výchovy, a v organizaci Prague Pride jako koordinátor vzdělávání pro odborníky*ice v pomáhajících profesích. Kromě toho působí jako mentor v internetové LGBT+ poradně Sbarvouven.cz. Před svými prvními coming outy by se neobešel bez pomoci a podpory ze strany okolí, proto je rád, že tuto pomoc teď může svým způsobem vracet zejména těm, co coming out nebo podobná témata aktuálně řeší.