Otevřený dopis poradny sbarvouven.cz politikům a političkám

Dopis s výzvou odeslala poradna sbarvouven.cz všem zákonodárcům a zákonodárkyním ve Sněmovně a Senátu 31. října 2023.

Otevřený dopis poradny sbarvouven.cz politikům a političkám

Výzva poradny sbarvouven.cz: Co vzkážete mladým lidem Vy? 

Vážení,

možná nám píšou Vaše děti a vnoučata a Vy o tom ani nevíte. 

Jsme poradna www.sbarvouven.cz. Poskytujeme podporu zejména mladým lidem po celé České republice, kteří řeší svoji sexuální orientaci a identitu. Podporujeme také rodiče a příbuzné. Za devět let naší existence jsme pomohli 6500 klientů a klientek. Z našich zkušeností víme, že jejich hlavní obavou je nepřijetí od rodiny či kamarádů, ale také v širší společnosti. Prožívají první zamilovanost, dělají rozhodnutí o budoucím studiu a práci, hledají své místo na světě. K tomu všemu potřebují podporu nás dospělých, kteří se s nimi potkáváme v každodenním kontaktu, ale i Vás, kteří máte moc rozhodovat o tom, co bude považováno v naší společnosti za správné a zdravé. 

Naše poradna vznikla na pozadí tragické události – sebevraždy 14letého Filipa, gaye, který ve svém dopisu na rozloučenou vyjádřil, jak ztracen se cítí ve světě, protože nemá nárok na prožívání stejných vztahů lásky jako jeho heterosexuální vrstevníci. Naše země se zdá být liberální. Avšak realita životů našich klientů a klientek bohužel ukazují, že se stále potýkají s méněcenným postavením. Jedním z důvodů je skutečnost, že náš právní řád nedává jejich vztahům stejnou váhu. 

Manželství pro všechny páry bude mít zásadní pozitivní dopad na statisíce LGBT+ lidí a na jejich rodiny, ale také na celou společnost. Z praktického i symbolického hlediska považujeme za důležité zakotvit v naší legislativě respekt a podporu trvalých vztahů dvou lidí bez ohledu na vztahovou orientaci. Zahraniční výzkumy potvrzují, že v zemích, kde bylo uzákoněno manželství pro všechny páry, došlo k výraznému snížení sebevražd mladých lidí a zlepšení jejich duševního zdraví, aniž by byl jakkoliv ohrožen institut rodiny(1).

Aktuální české údaje bohužel upozorňují na velký nárůst duševních problémů u dětí a dospívajících(2). Ke zvrácení tohoto negativního trendu jistě přispěje větší citlivost k jejich potřebám. Mladí lidé opakovaně ve výzkumech vyjadřují, že si přejí žít v otevřené, moderní a respektující společnosti. Více než 80 % z nich také konkrétně podporuje manželství pro všechny páry, a to bez ohledu na to, zda se identifikují jako LGBT+(3).

Pokud nepodpoříte manželství pro všechny páry, anebo dokonce schválíte změnu Ústavy ČR, která by definovala manželství výhradně jako svazek ženy a muže, dáte tím najevo, že potřeby mladých lidí pro vás nejsou důležité. 

Máte v rukách víc než svatby dvou mužů nebo dvou žen. Máte v rukách víru mladých lidí, že naše společnost si váží každého jednotlivce bez rozdílu a že jejich hlas má váhu. Jinak hrozí, že přestanou důvěřovat v demokracii. 

S pozdravem

Logo S barvou ven

 

1) Hatzenbuehler, M. L. (2017). The influence of state laws on the mental health of sexual minority youth. JAMA pediatrics, 171(4), 322-324.; Mathy, R. M., Kerr, S. K., & Lehmann, B. A. (2004). Mental health implications of same-sex marriage: Influences of sexual orientation and relationship status in Canada and the United States. Journal of Psychology & Human Sexuality, 15(2-3), 117-141.; Pachankis, J. E., Hatzenbuehler, M. L., Bränström, R., Schmidt, A. J., Berg, R. C., Jonas, K., … & Weatherburn, P. (2021). Structural stigma and sexual minority men’s depression and suicidality: A multilevel examination of mechanisms and mobility across 48 countries. Journal of Abnormal Psychology, 130(7), 713.

2) https://www.nudz.cz/pro-media/tiskove-zpravy/narodni-monitoring-dusevniho-zdravi-deti-40-vykazuje-znamky-stredni-az-tezke-deprese-30-uzkosti-odbornici-pripravuji-preventivni-opatreni

3) https://www.mindbridge.cz/cs/2022/06/09/jak-je-to-s-manzelstvim-pro-vsechny/ Také ve střední a starší generaci převládají pozitivní postoje k manžesltví pro všechny páry. Dva výzkumy z roku 2021 od agentury Median a NMS Market Research potvrdily více než 60% podporu manželství pro všechny páry.

  

Otevřený dopis poradny sbarvouven.cz politikům a političkám