Gayové a lesby jsou všude, ať už se to někomu líbí, nebo ne. V těžkých životních situacích se může hodit odborná rada. V této mapě najdete psychology a psychiatry, kteří jsou LGBT friendly a mohou vám pomoci. Setkali se s námi a rozhodně vás nebudou diskriminovat, nebo se na vás dívat s opovržením. Jsou tu pro vás.

 

Zkratky použité u jednotlivých pracovišť:

Forma úhrady

 • B – bezplatně (zřizovatelem, pojišťovnou, grantem apod.)
 • K – klientem/kou

Konzultace

 • I – individuální
 • P – párové
 • R – rodinné
 • S – skupinové
 • D – děti do 18 let

 

Kam můžeme odkazovat

 •  Linka bílého kruhu bezpečí 116 06 – je zdarma, anonymní jako linka bezpečí. Zde může klient říct co se mu děje, oni ho nasměrují dál nebo mu poskytnou základní informace, co může dělat. Bílý kruh bezpečí má i svá centra pomoci. (pro dospělé).
 • Intervenční centra – jsou v každém kraji. Pracuje zde psycholog, sociální pracovník, právník. Mohou pomoci oběti. Poradenství provádí zdarma. Seznam center na aspic. cz (pro dospělé).
 • Policie České republiky – v případě akutního ohrožení může dítě i dospělý volat policii. Ta má možnost násilníka vykázat na 10 dní mimo dané místo. Zároveň dává informaci intervenčnímu centru a případně i OSPOD, pokud je tam dítě. Ti rodinu kontaktují.
 • Linka bezpečí – 116 111 – dětská linka důvěry, anonymní, zdarma. Funguje 24 hodin denně. Pro děti do 18 (26 let) pokud studují. Má i svůj chat, kam se může dítě obrátit – www.linkabezpeci.cz.
 • Linka Dětského krizového centra – 777715215 – pro děti i dospělé, funguje 24 hodin denně, anonymní, není zdarma. Podobný princip jako linka bezpečí. Mají taky svůj chat, který je zdarma. Lze tam jít i na osobní konzultaci anonymně (max. 5 krát bez rodičů) – www.ditekrize.cz.
 • OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) – je to oddělení na každém větším městském úřadě. Dítě, rodič se tam může obrátit anonymně s prosbou o pomoc. Sociální pracovníci, kteří tam pracují, mají nástroje, jak s rodinou pracovat, zajistit dítěti bezpečí. Mají provázanost s PČR a intervenčními centry.
 • Další organizace věnující se obětem DN – Rosa, Acorus, Spondea, Magdalena – mají svoje centra pomoci a utajované azylové domy, kam lze přijít kdykoli a rodiče s dítětem tam ubytují na čas.