Kam se můžete obrátit pro pomoc v akutní krizi?

V případě akutní krize (její popis níže v textu) je možné se obrátit na uvedené čísla linek důvěry, které jsou anonymní a některé z nich i zcela zdarma. Většina poskytuje také chatové poradenství. Na linku důvěry se můžete obrátit také v případě, kdy si nevíte rady s nějakou životní situaci nebo se v těžké situaci ocitl někdo z Vašeho okolí a vy nevíte, jak mu pomoci.

 

Linka bezpečí (pro děti do 18 let, studenty do 26 let)
www.linkabezpeci.cz
Telefon: 116 111 (zdarma, anonymně, nonstop)
Chat: https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami (pondělí – neděle, 9 – 13 a 15 – 19 hodin)
Emailová poradna: pomoc@linkabezpeci.cz

 

Rodičovská linka (dospělí, rodiče)
www.rodicovskalinka.cz
Telefon: 606 021 021 (placeno, anonymně, pondělí – čtvrtek, 13-21 hodin, pátek 9 – 17 hodin)
Chat: http://www.elinka.iporadna.cz/rodicovska-linka (neděle, 9 – 13 hodin)
Emailová poradna: pomoc@rodicovskalinka.cz

 

Dětské krizové centrum (děti, rodiče, dospělí)
www.dkc.cz
Telefon: 777 715 215 (placeno, anonymně, nonstop)
Chat: https://www.elinka.iporadna.cz/ld-dkc (anonymně, pondělí a pátek 14 – 18 hodin, sobota – neděle 9 – 13 hodin a 14 – 18 hodin)
Skype: ld_dkc
Emailová poradna: problem@ditekrize.cz
Tel. linka rizika kyberprostoru: 778 510 510 (placeno, anonymně, nonstop)

 

Linka pro rodinu a školu (děti, rodiče, dospělí)
www.linkaztracenedite.cz
Telefon: 116 000 (zdarma, anonymně, nonstop)
Chat: http://linkaztracenedite.cz/chat (anonymně, denně 15 – 18 hodin)
Emailová poradna: 116000@cestazktrize.net

 

Pražská linka důvěry RIAPS (dospělí)
https://www.csspraha.cz/24830-prazska-linka-duvery
Telefon: 222 580 697 (placená, anonymně, nonstop)
Chat: www.chat.pomoc.cz (anonymně, Pondělí, čtvrtek, sobota 15 – 21 hodin, úterý – středa 9 – 21 hodin)
Emailová poradna: linka.duvery@csspraha.cz

 

Linka první psychické pomoci (dospělí)
http://linkapsychickepomoci.cz/
Telefon: 116 123 (zdarma, anonymně, denně 8 – 18 hodin)

 

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (dospělí)
www.116006.cz, www.bkb.cz, www.domacinasili.cz
Telefon: 116 006 (zdarma, anonymně, nonstop)

 

Česká společnost AIDS pomoc (dospělí)
www.aids-pomoc.cz
Telefon: 800 800 980 (zdarma, anonymní, nonstop)
Co je to akutní krize? – jde o reakci lidské psychiky na traumatickou událost v životě člověka (např. úmrtí, nehoda, rozchod), která je doprovázena velkým emočním rozrušením (např. úzkost, pláč, depresivní stavy, vztek, apod.). Jde o velký a nenadálý zlom z běžného fungování člověka, který znamená jeho celkové narušení rovnováhy. Člověk není schopen běžně fungovat a koncentrovat se na jiné věci. V akutní krizi proto není žádnou ostudou obrátit se s prosbou o pomoc na odborníky, kteří mohou člověka podpořit a pomoci mu hledat možné cesty co dělat dál.

 

Regionální svépomocné FB skupiny pro trans lidi pod správou spolku Transparent, z.s.

Transparentu jde především o vytváření bezpečného prostředí pro všechny trans a nebinární osoby. Členové skupiny jsou ostatním skrytí, viditelní jsou jenom správci. Skupina je v kontaktu nejen na webu, ale často organizuje i setkání nebo akce mimo FB.

Odkazy na skupiny:

Transparent Brno

Transparent Hradec Králové

Transparent Jihlava

Trans*parent Liberec

Transfriends Olomouc

Transparent OSTRAVA!!!

Transparent Plzeň

Transparent Zlín (& Queer people)

 

Skupiny pro příbuzné a partnerky/partnery

Transparent dále spravuje svépomocné skupiny určené rodičům a příbuzným trans lidí, a dále jejich partnerkám a partnerům, případně manželkám/manželům:  

Rodiče a příbuzní trans lidí

Partnerky a partneři trans lidí

 

Pokud přemýšlíte o návštěvě nějakého oborníka (psychologa, psychoterapeuta), kterému byste se chtěli svěřit se svým příběhem a trápením, můžete využít pro možnou inspiraci mapu kontaktů. Na této mapě najdete odborníky, pro které není LGBT+ téma žádným tabu.

 

 

Zkratky použité u jednotlivých pracovišť:

Forma úhrady

  • B – bezplatně (zřizovatelem, pojišťovnou, grantem apod.)
  • K – klientem/kou

Konzultace

  • I – individuální
  • P – párové
  • R – rodinné
  • S – skupinové
  • D – děti do 18 let