PŘEDSUDEČNÉ NÁSILÍ je motivováno předsudky útočníka vůči skupině, kterou pro něj napadený zastupuje. Může mít různou podobu, od nadávek přes ničení majetku až po fyzické útoky. Dopady předsudečného násilí jsou závažné. Poznamenávají psychické zdraví a posilují pocit ohrožení nejen u konkrétní oběti, ale také u těch, kteří patří k napadené skupině. 

Až o 91 % útoků se nikdo nedozví. To je třeba změnit, má-li být tento problém řešen! Informace o oznámených útocích budou zahrnuty do statistik a zpráv a předsudečném násilí a budou využity k doložení existence předsudečných útoků a zvýšení potřeby větší ochrany napadených. Dotazník je důvěrný. Pokud potřebuješ pomoc, napiš to do dotazníku a budeme tě kontaktovat. Dotazník a případnou pomoc zajišťuje naše partnerská organizace In IUSTITIA. Více o ní na in-ius.cz.