Podpůrná skupina NAJDI SVOU BARVU PRAHA

Řešíš coming out a máš spoustu otázek i obav? Vyhovovala by ti osobnější komunikace než online chat? Chceš zažít skupinu lidí, kteří prochází něčím podobným a s nimiž můžeš sdílet své pocity?

Zveme tě do podpůrné skupiny „Najdi svou barvu‟, která poskytne bezpečný prostor lidem, kteří řeší svůj coming out. Je jedno, jestli ho máš už za sebou, nebo se na něj teprve chystáš. Můžeš přijít sdílet myšlenky, pocity, zkušenosti. Můžeš klást otázky, nechat se inspirovat. S respektem, s podporou a bez jakéhokoliv nátlaku. Skupina je z právních důvodů určena pro všechny, kteří jsou starší patnácti let. Pokud je ti méně, neváhej a napiš nám do online chatu poradny.

Setkání budou probíhat 1× za měsíc od 18.00 do 19.30 v prostorách spolku Prague Pride nebo ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí.

Aktuálně máme dva terapeutické týmy – Petera a Lucii a Glynis a Lauru. Pokud máš zájem se skupiny účastnit, vyplň přihlášku ZDE a my tě kontaktujeme a zařadíme do skupiny, která bude mít volné místo.

Kapacita podpůrné comingoutové skupiny je 12 osob. Účast je zdarma. Když budeš chodit pravidelně, bude to skvělé, není to ale závazné.

Skupina „Najdi svou barvu‟ je osvědčeným formátem, kterým v minulých letech prošly desítky spokojených účastníků a účastnic. Pod názvem „Hlava plná coming outu‟ byla skupina součástí programu festivalu Prague Pride.

Co jsou LGBT+ Podpůrné skupiny?

Poslechněte si rozhovor Petera Porubského v podcastu Gay Guys o tom, jak podpůrné skupiny fungují.

Kdo tvoji skupinu povede

Mgr. Peter Porubský

Peter Porubský

Vystudoval psychologii a biologii na univerzitě ve slovenské Nitře, celý svůj profesní život věnuje oblasti psychologie, krizové pomoci, prevence a sociálních služeb. Má za sebou pětiletý psychoterapeutický výcvik. Působil jako vedoucí Kontaktního centra SANANIM zabývajícího se péčí o osoby ohrožené drogovou závislostí. V letech 2010 až 2018 pracoval jako vedoucí Linky bezpečí, kde je dnes na pozici lektora a konzultanta. V soukromé psychoterapeutické praxi pracuje s dospívajícími a dospělými klienty. Oslovují ho témata životních změn, sebepřijetí, coming outu, odlišností, závislostí a provázení náročným obdobím. I když se outoval v sedmnácti letech, i teď ve čtyřiceti znovu a znovu řeší svůj coming out v nových situacích.
Mgr. Lucie Bukovská

Lucie Bukovská

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově a od té doby pracovala a nabírala zkušenosti s různorodými lidmi a jejich příběhy – od příjmových psychiatrických oddělení, přes krizová oddělení Střediska výchovné péče až po různé typy linek důvěry a vlastní praxi. V současné době působí jako hlavní psycholožka v Lince bezpečí, je konzultantkou Rodičovské linky a má svou praxi. Při práci využívá znalosti z psychoanalytického, systemického či biodynamického přístupu a v současné době klade důraz na celostní přístup (je frekventantkou výcviku Somatic experiencing). Má také  dovednosti a zkušenosti z práce s krizí a s traumatem. Ráda podporuje své klienty a klientky v hledání vlastní cesty i možností vztahování se ke světu, k druhým i k sobě samým.

nebo

Glynis Hull-Rochelle

Glynis Hull-Rochelle

Glynis (USA) je dramaterapeutkou, s dalším vzděláním v somatických/tělesných modalitách pro léčení traumatu (ALIVE trauma counseling pro školy, NARM, Dance/Movement Therapy, Generative Somatics a v současné době Somatic Experiencing) a ještě Montessori pedagožkou. Glynis pracuje jako terapeutka a učitelka sociálně-emočionalnich dovednosti ve školách a má soukromou praxi s dospívajícími a dospělými. Je fascinována neurovědeckým výzkumem souvislostí mezi tělem, mozkem, myslí a chováním a tyto poznatky ovlivňují její život a práci. Glynis také vyučuje nový cirkus a baví jí chůze po laně, improvizační divadlo a zpívání v queer feministickém sboru.

Glynis si je hluboce vědoma vlivu sociálně-politických systémů na individuální a kolektivní duševní zdraví a je celoživotní aktivistkou. Mezi zdroje, které nás mohou podpořit v udržení emoční rovnováhy, důstojnosti a síly, patří příroda, fyzický pohyb a vytváření hudby, kreativní vyjádření, humor a hraní se a hlavně zkušenost komunity. Tyto zdroje pomohly Glynis, když se v 19 letech vyoutovala jako queer, a od té doby ji nikdy nezklamaly. Zprostředkovávat zážitky i prostory, při kterých mohou ostatní najít své zdroje a získat individuální i kolektivní sílu, je její vášní.

Laura Henderson

Laura Henderson

Laura (UK) Laura Henderson (UK) žije v Praze od 2003 a dokončila dva akreditované kurzy arteterapie a dramaterapie. Zaměřuje se na individuální a skupinové terapie pro transgender a nebinární dospívající a dospělé a LGBTQIA+ komunitu. Její dlouhá cesta k coming outu jako genderqueer lesba ji motivuje k podpoře mladých lidí na jejich vlastní cestě.

Laura se snaží napomoci klientům zažívat hlubší spojení se svým autentickým já, s ostatními a se světem. Práce s výtvarným uměním je holistická, v těle ukotvená zkušenost a poskytuje nám nový jazyk, s nímž můžeme zkoumat, pojmenovávat a vyjadřovat emoce, vyprávět příběhy, které se slovy špatně vyjadřují, nahlédnout na situace z nových úhlů pohledu a představovat si život, který chceme žít, a svět, který chceme tvořit.

Z reakcí účastníků skupiny:

Zuzka (23) „Bylo fajn zjistit, že to, co řeším já, řeší i další lidi. Bylo to neuvěřitelně úlevné, konečně jsem se přestala cítit jako mimozemšťan. Na skupině jsme mohli otevřeně mluvit, jak to s comingoutem máme, co nás brzdí a co nás posouvá. Nejvíce si ale cením vzájemnou podporu.“

David (18) „Skupina Najdi svou barvu byla pro mě pokaždé zastavením se s takovou vnitřní inventurou, jak se chci ve svém životě posunout dál a jestli na to už mám anebo ještě ne, případně, co potřebuji, abych se mohl posunout.“  

Eva (32) “ Podpůrná skupina je něco, co jsem v danou chvíli opravdu potřebovala. Sdílet své pocity, obavy i pokroky s ostatními, vidět, že v tom člověk není sám. Moci pozorovat různá stadia a cesty ostatních a podívat se na různé situace i jejich očima. To všechno bylo pro mne tak cenné a inspirující, že to ani snad nejde slovy vyjádřit. Ještě nejsem tam, kde bych chtěla být, ale díky skupině jsem mnohem blíž. Těším se na pokračování 🙂 Velký dík našim skvělým terapeutům Petrovi a Lucii!“  

Irina (26)  “O podpůrné skupině “Najdi svou barvu“ jsem se dozvěděla v březnu, když se začala karanténa a trochu jsem už začala řešit svůj coming out. V ten moment skupina už běžela, ale stejně jsem se zapsala do další skupiny, která se začala v létě. Dopadlo to tak, že během tyto doby, co jsem chodila na skupinu, proběhl i můj coming out před celou rodinou, i když jsem to tak brzo neplánovala. Jsem moc rada, že jsem se dostala na tuto skupinu ve správný pro mě čas. Byla pro mě moc důležitá komunikace s ostatními lidi v této skupině, které procházeli přes stejný proces jako ja. Každý z nás měl svoji historii s coming outem, ale přesto jsem mohla najít něco společného, nějaké společné pocity, s každým člověkem. Jsem velice vděčná Petrovi, Lucii a všem lidem, které byli na této skupině, které sdělovali své pocity, poslouchali a podporovali mě před, během a po mém coming outu. Bez této podpůrné skupiny bylo by to pro mě těžší.“

Fungování skupin je financováno z veřejných dotací (v letech 2020 – 2022 je projekt realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky) a darů jednotlivců.