FAQ – otázky a odpovědi

Mentoři a mentorky zde sdílí svoji osobní zkušenost.
Ať už tě trápí coming out, otázky kolem tvé identity, nebo si chceš jen s někým popovídat, jsme tu všichni pro tebe.

 • Řeším svoji sexualitu a/nebo genderovou identitu

  • Jak poznám, že jsem queer/patřím mezi LGBTQI+ lidi?

   Uvědomění si své sexuální orientace nebo genderové identity, tedy vnitřní coming out, je velice individuální proces, který může u LGBTQI+ lidí proběhnout v jakémkoli věku a závisí na různých faktorech – osobnostní nastavení člověka, míra podpory v okolí, postoje k LGBTQI+ lidem v okolí a ve společnosti atd. Jedním z možných vodítek může být to, že o své sexualitě nebo identitě přemýšlíš (např. cítíš se dobře s někým, kdo je stejného pohlaví, nebo se naopak necítíš dobře v mužské nebo ženské roli).

  • Co je sexuální orientace?

   Sexuální orientace obsahuje několik různých složek, jako je třeba fyzická přitažlivost, citová přitažlivost, sexuální chování, schopnost navazovat vztahy atd. Mnohdy jsou všechny tyto složky zacíleny jedním směrem (například muž, kterého fyzicky i citově přitahují ženy a vyhledává vztahy výhradně se ženami), ale není tomu tak vždy. Mohou být i muži, které fyzicky přitahují spíše muži, citově zase spíše ženy, a dávají přednost vztahům se ženami, nebo třeba ženy, které fyzicky přitahují ženy, citově muži, a nebrání se vztahům s lidmi jakéhokoli genderu. Pak jsou i lidé, kteří citovou ani fyzickou přitažlivost necítí k nikomu. Jakákoli možnost je v pořádku, protože prožívání sexuality je jedinečné a každý člověk to může mít trochu jinak.

  • Co znamená transgender a cisgender?

   Genderová identita je náš vnitřní pocit příslušnosti k určitému pohlaví, pocit, že se cítíme být ženou, či mužem (nebo dívkou, či chlapcem), případně ani jedním z nich. Pro člověka, u kterého se genderová identita a pohlaví připsané po narození liší (například když je připsané/biologické pohlaví mužské, ale člověk se vnitřně cítí být ženou a žít v ženské roli), používáme obvykle termín transgender člověk (nebo zkráceně trans člověk). Pro všechny ostatní používáme termín cisgender člověk (cis člověk).

   V obou případech se jedná o to, že se člověk identifikuje jako žena, nebo jako muž. Jsou ale i lidé, kteří se nedokážou zcela ztotožnit ani s jedním z uvedených pohlaví. Jde o velice různorodou skupinu genderově rozmanitých lidí (např. agender lidé, co se neidentifikují s žádným pohlavím, genderfluidní lidé, u nichž se pocit příslušnosti k určitému pohlaví může měnit v čase nebo v závislosti na situaci, a další nebinární lidé, co svůj gender prožívají ještě jinak).

  • Jak to mají trans a nebinární lidé se sexuální orientací?

   Každý člověk má nějakou genderovou identitu a nějakou sexuální orientaci. Tyto dvě složky jsou na sobě nezávislé, tj. trans a nebinární lidé mohou být gayové, lesby, bisexuální, pansexuální nebo třeba heterosexuální, asexuální a podobně. Záleží jenom na tom, jak člověk sám prožívá svou citovou a fyzickou přitažlivost k druhým lidem.

  • Co znamená, když je někdo intersex?

   Termín intersex je zastřešující označení pro lidi, jejichž pohlavní znaky (genitálie, gonády, hladiny hormonů, chromozomy) nejsou ani typicky mužské, ani ženské. Zahrnuje řadu pohlavních variací. Být intersex a trans není totéž, první se týká biologického pohlaví (jaké mám pohlavní znaky), druhé genderové identity (jak se cítím).

  • Je špatné být věřící (křesťan*ka) a zároveň gay/lesba/trans/queer?

   Rozhodně ne. Je pravda, že některé církve nebo farnosti spojují víru s jasnými pravidly a mluví v souvislosti s LGBTQI+ lidmi o nepřirozenosti (či dokonce o ohavnosti). Jde však o nepochopení Bible a jejího základního poselství – Bůh je dobrý, stvořil člověka tak, aby byl jako on sám a my máme za to milovat jeho, sebe a všechny ostatní. Křesťanství je o vztahu k Bohu, k sobě a k druhým lidem, a podobně je to i v jiných náboženstvích. Nemáme se věnovat nenávisti, ale těmto vztahům.

  • Jak v ČR probíhá proces tranzice (změny pohlaví) a jaký první krok udělat, když s ní chci začít?

   Tranzice je proces, který člověku umožní žít ve společnosti v roli, ve které se cítí dobře. Aby bylo v ČR možné s tranzicí začít, je třeba mít stanovenou medicínskou diagnózu „genderového nesouladu“. Tuto diagnózu stanovuje lékařský tým pod vedením sexuologa*žky ve spolupráci s dalšími odbornicemi*níky (mimo jiné je potřeba např. odborný posudek z oblasti klinické psychologie). Před nasazením hormonů je nutné absolvovat potřebná lékařská vyšetření, zejména endokrinologické a interní. Během hormonální terapie si člověk může změnit jméno na takzvaně neutrální tvar (můžou se tak jmenovat ženy i muži, třeba Vlasta, René nebo Andrea). Po absolvování chirurgické sterilizace je pak možné si změnit jméno, které bude v souladu s autentickou genderovou identitou, a změnit si i rodné číslo a úřední pohlaví v dokladech. V našich podmínkách je chirurgická sterilizace bohužel stále nutnou podmínkou k úřední změně pohlaví. K tomu, aby byla schválena, ji musí odsouhlasit odborná komise. Operační zákrok hradí pojišťovna, případné další operace (zejména plastické) si pak hradí člověk sám. Diagnózu genderového nesouladu je možné získat i před 18 rokem věku, a to včetně hormonální terapie nebo dalších kroků, pokud jsou splněny všechny nutné podmínky.

  • Jak je možné, že je v současné době všude tolik leseb, gayů a trans lidí? To v minulosti nebývalo…

   Lesby, gayové nebo trans lidé žili na světě odjakživa, ale ne vždycky a všude jim byla společnost příznivě nakloněna, což ovlivňovalo a ovlivňuje ochotu ke coming outu. Víme, že čím je společnost otevřenější a více respektující, tím viditelnější jsou i genderově, sexuálně a vztahově rozmanití lidé. Sexuální orientace/genderová identita není otázkou volby, je vrozená a člověk si ji nemůže vybrat ani svévolně změnit. Díky tzv. vnitřnímu coming outu, tedy uvědomění si těchto skutečností, se člověk se svou genderovou identitou nebo sexuální orientací může začít vyrovnávat a přijmout ji. Ze statistik a výzkumů víme, že zhruba 5-10 % dětí narozených kdekoli na světě není výhradně cis nebo heterosexuálních. Takže to, co v poslední době narůstá, není počet LGBTQI+ lidí, ale počet coming outů.

  • V poslední době se objevuje spousta různých nových sexuálních orientací (demisexualita, sapiosexualita, …) – co to znamená? Je opravdu nutné mít tolik škatulek/nálepek?

   Sexualita a genderová identita jsou prožívány velice individuálně a existují lidé, co je vnímají a popisují šířeji, protože jim úzké škatulky typu hetero/lesba či gay nebo cis/trans prostě nestačí, nedokážou se tam „napasovat“. Víme, že lidé mají tendenci škatulkovat své okolí pomocí známých pojmů, protože pak mají zdánlivý pocit bezpečí a méně obav z neznámého. Věříme ale, že sexualita je pestrobarevná a lze ji chápat jako mnoho odstínů barev. Každý*á má podle nás právo být respektován*a a cítit se v tématu sexuality nebo genderové identity svobodně, pokud tím neohrožuje ostatní lidi na zdraví nebo svým rozhodnutím nevstupuje do jejich základních práv.

 • Řeším, jak se bavit s druhými o sexuální orientaci a/genderové identitě

  • Co to vlastně je ten coming out?

   Coming outem se nazývá proces, během kterého si člověk uvědomí svou menšinovou sexuální orientaci a/nebo genderovou identitu (vnitřní coming out), přijme ji a rozhodne se o tuto informaci podělit se svým okolím (vnější coming out). Pojem „coming out“ pochází z anglického jazyka („coming out of the closet“) a znamená v doslovném překladu „vyjít ze skříně“. Vhodný český ekvivalent k tomuto pojmu neexistuje, proto se používá i v češtině.

   Coming out není ukončený proces, ať jde o ten vnitřní, nebo vnější. Procházet coming outem můžeme v každé nové situaci nebo když se seznámíme s novými lidmi a rozhodneme se s nimi o tuto informaci podělit. Vnitřně se člověk taky může vyvíjet, experimentovat, poznávat se. Např. žena, která navazuje romanticko-sexuální vztahy s muži a identifikuje se jako heterosexuální, se zamiluje do ženy, na základě toho se může změnit, jak se identifikuje (bisexuální, pansexuální, lesba,…), nebo se bude dál identifikovat jako heterosexuální a vztah se ženou brát třeba jako experiment.

  • Jak mám říct doma, že jsem queer/patřím mezi LGBTQI+ lidi?

   Je důležité si nejprve promyslet, komu se svěřit a jakým způsobem. Je jen na tobě, kdy se rozhodneš to udělat, aby ti to bylo co nejpříjemnější, a jaký způsob zvolíš, aby pro tebe byl bezpečný. Může to být dopis, osobní rozhovor nebo zpráva. Každý z nás má svůj vlastní příběh a není možné říct, která varianta je ta nejsprávnější. Pokud si nevíš rady, jsme tu pro tebe a rádi*y s tebou různé možnosti probereme.

  • Ve škole se mi posmívají, co s tím můžu dělat? Na koho se můžu obrátit? Dá se tomu nějak zabránit?

   Posměch není v žádném případě v pořádku, a to z jakéhokoli důvodu, tedy i z důvodu genderové identity nebo sexuální orientace. Důležité je nezůstávat na takovou situaci sám*sama a najít si někoho, komu můžeš důvěřovat a bude tě moci podpořit nebo ti pomoci s řešením situace. Může to být například někdo z vyučujících, školní psycholog*žka, někdo z rodiny nebo kamarád*ka, kteří budou s tebou. Rizikem je, že situace sama od sebe nezmizí a bude se zhoršovat. Z tohoto důvodu je někdy potřeba, aby se o tom, co se děje, dozvěděl někdo dospělý, který může situaci řešit.

   Pokud nevíš, jak ven z nepříjemné situace, nebo máš pocit, že není komu se svěřit, můžeš napsat do poradny sbarvouven.cz a zkusit s námi celou věc probrat. Pokusíme se najít řešení, které ti bude vyhovovat tak, aby ses cítil*a lépe a bezpečněji.

  • Svěřil*a jsem se školnímu psychologovi a ten to chce řešit s rodiči – já nechci, co s tím? Má vůbec právo takovou informaci šířit dál, když nejde o nemoc nebo tak něco?

   Školní psycholog*žka má takzvanou povinnost mlčenlivosti, což znamená, že bez tvého souhlasu nesmí s nikým dalším řešit, co si nepřeješ (výjimkou je oznamovací povinnost ze zákona, třeba v případě trestného činu). Nemůže tě tedy nutit k tomu, ať o tom mluvíš s rodiči, pokud nechceš. Pokud by došlo na popsanou situaci, neboj se ozvat a říct, že si nepřeješ situaci s rodiči řešit, tvůj názor by měl*a školní psycholog*žka respektovat.

   Pokud budeš chtít situaci nějak víc probrat, můžeš napsat do naší poradny. Pokusíme se s tebou hledat možnosti, co v této situaci dělat a jak ji vyřešit.

  • Co můžu udělat, když se mi někdo svěří se svou identitou nebo orientací?

   Lidé, kteří se rozhodnou před okolím projít coming outem, museli udělat velké rozhodnutí a často doufají, že budou přijati a pochopeni. Nic to na vzájemném vztahu nezmění – a taky proč by mělo? Člověk, který se nám svěří, je pořád tím stejným člověkem. Navíc nám tím ukázal, že nám věří a jsme mu blízcí. Je naprosto v pořádku, že tě to může překvapit nebo zaskočit, což můžeš klidně říct. Důležité je dodat, že to na vašem vztahu nic nemění a můžete se o tom bavit.

   Abys takového člověka podpořil*a, můžeš dávat najevo, že je takové téma pro tebe v pohodě, že se o něm můžete bavit a že LGBTQI+ lidi respektuješ. Je dobré si dát pozor na to, abys je nezesměšňoval a neútočil na ně.

   Každý z nás je nějaký a každý se v něčem liší. Podobně jako třeba barva očí, tak ani sexuální orientace nebo genderová identita nemá žádný vliv na charakter člověka, jeho schopnosti, dovednosti atd. Pokud se ti tedy někdo svěří s tím, že je lesba, gay nebo trans – není vhodné to říkat dalším lidem, pokud si to nebude přát, a je dobré respektovat jeho*její přání z hlediska oslovování, zájmen, osob, které komu to říct atd. Je taky dobré ocenit jeho*její odvahu, dáš tím najevo, že je u tebe ta informace v bezpečí a na vašem vzájemném vztahu se ani po coming outu nic nemění.

 • Zajímá mě, jak poradna funguje

  • Může se na poradnu obrátit kdokoli? A s čím vším?

   Poradna sbarvouven.cz je pro všechny, kdo s námi chtějí mluvit o čemkoli, co se týká LGBTQI+ témat. Nezáleží na tom, kolik ti je nebo odkud jsi. Věříme tomu, že na žádnou složitou nebo těžkou věc nemusí být člověk sám.

   Často se na nás obrací mladí lidé, kteří si nejsou jistí svojí sexuální orientací/genderovou identitou, nebo třeba taky příbuzní a odborná veřejnost, které LGBTQI+ tematika zajímá nebo k ní mají nějaké otázky (např. rodiče, školní poradci a poradkyně, vyučující, psycholožky či psychologové atd.). Jednoduše řešeno, jakékoli otázky, které se vztahují k LGBTQI+, jsou u nás vítány a budeme rádi*y, když najdeš odvahu nám napsat.

  • Jak vaše poradna funguje?

   Online poradna sbarvouven.cz je založená na takzvaném principu „peer mentoringu“. To znamená, že si s tebou bude psát mentor*ka – ne přímo odborník*ice, ale člověk, který má už za sebou nějaké zkušenosti s coming outem. Každý*á z našich mentorů*ek má svůj jedinečný osobní příběh, který si můžeš přečíst v jejich medailonku (www.sbarvouven.cz/zeptej-se-online). Pokud tě některý z příběhů zaujme nebo ti přijde blízký, můžeš danému mentorovi*ce po zaregistrování napsat zprávu. Registrace je jednoduchá – stačí vyplnit přezdívku (nick) a zvolit si heslo. Komunikace probíhá v online prostředí, kde ti mentor*ka na tvou zprávu odpoví nejpozději do 48 hodin. Pokud by se stalo, že mentor*ka zrovna nebude online, i když potřebuješ rychlou pomoc nebo podporu, můžeš využít také některou z linek důvěry.

   Naše poradna není odborná služba, jako jsou například linky důvěry nebo psychologické služby. Pokud budeme mít pocit, že by bylo důležité nějakou odbornou službu doporučit, dáme ti na ni kontakt.

  • Kdo jsou lidi, co si se mnou v poradně chatují?

   Na straně poradny si s tebou chatují lidé rozmanité sexuální orientace a genderové identity, co už mají zkušenost s coming outem a obecně s životem LGBTQI+ člověka, a rádi si o tom ve svém volném čase popovídají s každým, kdo toto téma řeší nebo koho zajímá cokoli z oblasti LGBTQI+.

  • Je vaše poradna opravdu anonymní? Proč musím při registraci zadávat i údaje o sobě?

   Poradna sbarvouven.cz je zcela anonymní. Je jen na tobě, jestli nám budeš chtít při registraci o sobě napsat nějaké základní údaje, jako je přibližný věk, kraj, odkud píšeš, nebo pohlaví. Pokud se rozhodneš tyto údaje vyplnit, může to pomoct mentorovi nebo mentorce lépe se zorientovat v tvé konkrétní situaci a doporučit ti odborné služby v okolí. Protože tvou anonymitu bereme vážně, nemůžeme také otevírat přílohy nebo odkazy profilů na sociálních sítích, které bys nám poslal*a.

   Údaje, které chceme při registraci vědět, nám slouží i pro statistiku. Díky nim třeba víme, že nám nejčastěji píšou mladí lidé ve věku 15-18 let. Statistiky občas využíváme k tomu, abychom veřejnosti nebo sponzorům mohli představit, co vlastně děláme, a že jsme důležitá služba. V žádném případě od tebe nechceme vědět žádné citlivé údaje, podle kterých bychom poznali, kdo jsi. Na druhou jsme jako poradna jedineční právě tím, že vidíš fotky, křestní jména a příběhy našich mentorek*ů.

  • Řeším něco ohledně své orientace nebo identity, co ale není u žádného mentora ani mentorky uvedeno. Můžu se obrátit i na někoho, koho se to téma netýká?

   Všechny mentorky*ři jsou vzděláváni v nejrůznějších oblastech, které se týkají LGBTQI+ tematiky. Pokud nenajdeš mentora*rku, kteří se věnují přímo tématu, které řešíš, můžeš napsat komukoli, kdo ti přijde sympatický nebo tě zaujme. Pokud se stane, že si mentor*rka nebude v řešení tématu jistý*á, napíše ti to a pokusíte se hledat jiné možnosti, kde téma probrat (např. hledání jiné služby nebo instituce, která se danému tématu více věnuje).

  • Proč píšete do slov hvězdičky (např. mentoři*rky)? Co to znamená a proč se to dělá?

   Na rozdíl od lomítka, které znamená „nebo“, zahrnuje hvězdička celé spektrum genderové rozmanitosti, proto dáváme přednost používání hvězdičky místo lomítka.

  • Jak je poradna financovaná?

   Poradna sbarvouven. cz je financovaná zčásti z grantových programů, ale především z darů jednotlivců a firem, díky kterým může fungovat. I když naši mentoři a mentorky pracují jako dobrovolníci*ice zdarma, peníze využíváme na provoz poradny, vzdělávání nebo odborná setkání. Za každou částku proto děkujeme, jelikož pro nás znamená velkou pomoc a umožňuje nám plánovat další provoz a rozvoj.

 • O mentorství

  • Kdo je mentor*mentorka a co dělá? Potřebuje k tomu speciální vzdělání? Kolik času mentorování zabere a dá se jím uživit?

   Naši mentoři*rky nejsou odborníci*ice a pracují pro poradnu zdarma a dobrovolně. Všichni mají za sebou individuální příběh vlastního coming outu, o který se rozhodli*y podělit. V průběhu online chatu s tebou můžou svůj příběh sdílet a popsat ti svoji vlastní zkušenost. Součástí mentorského týmu jsou také rodiče, příbuzní LGBTQI+ dětí nebo podporovatelé*ky LGBTQI+ lidí (tzv. allies). Mentorský tým je velice pestrý a doufáme, že zde najdeš mentora*ku, co ti bude svým příběhem nebo něčím jiným blízký*á. Všechny konverzace podléhají dohledu našich odborných garantů. Mentoři*rky se zároveň pravidelně účastní vzdělávacích aktivit a odborných setkání.

   Vzhledem k tomu, že mentoři*rky nedostávají za činnost pro poradnu zaplaceno, nemají určeno, kolik času musí denně v poradně strávit. Pravidlem je, že musí na zprávu odpovědět maximálně do 48 hodin. Pokud jsou třeba na dovolené, domluví se s tebou na tom, že odpoví později. Může se stát, že některého mentora*ku zrovna nevidíš na webu, protože má hodně klientů*ek a rozhodne se na chvíli takzvaně „skrýt“ (není vidět pro nově příchozí). Pokud jste si už někdy se skrytým mentorem*kou psali*y, můžete si psát dál a on*a tvoje zprávy uvidí.

  • Můžu se stát mentorem*kou i já? Pokud ano, co pro to mám udělat?

   Součástí mentorského kolektivu se může stát kdokoli, kdo má dostatek času na podporu a pomoc, má za sebou vlastní zkušenosti s coming outem nebo je příbuzným či blízkým někoho, kdo coming outem prošel, a je ochotný se podělit o svůj příběh se světem a vystoupit z anonymity (ukázat svou tvář). Nehledáme odborníky*ice, ale především ty, kdo mají vlastní zkušenost a příběh. Pokud máš zájem stát se členem*kou mentorského týmu a tvá odpověď na všechny body zní „ano“, můžeš napsat našemu manažerovi poradny Oldřichovi Kunderovi na e-mail: oldrich.kundera@praguepride.com něco o sobě a svou motivaci stát se součástí týmu poradny sbarvouven.

   O dalším postupu a případném přijetí do týmu rozhodují naši odborní garanti. Může se stát, že aktuálně nikoho nového do mentorského týmu hledat nebudeme. V takovém případě ti to dáme vědět a zařadíme tě takzvaně na čekací listinu. Pokud potom budeme hledat nové mentory*ky, ozveme se ti s dotazem, jestli tvůj zájem trvá.

  • Co můžu dělat, pokud mám pocit, že se mnou mentor*ka nemluvil*a dobře?

   Pokud máš pocit, že s tebou mentor nebo mentorka zacházeli*y špatně, nelíbil se ti způsob jejich komunikace nebo si chceš na něco stěžovat, můžeš napsat manažerovi poradny, Oldovi Kunderovi: oldrich.kundera@praguepride.com. Ten celou situaci prověří a dá ti vědět, jak to dopadlo.

   Aby bylo možné jakýkoli podnět nebo stížnost prošetřit, budeme potřebovat znát tvůj nick v poradně, jméno mentora*ky, se kterým sis psal*a, a popis toho, co se ti nelíbilo nebo na co si stěžuješ.

   Oceníme ale i pochvalu nebo podněty, co je možné udělat lépe nebo zefektivnit.

  • Vidí konverzace kromě mentorů*ek i někdo další?

   Kromě tebe a vybraného mentora*ky vidí průběh konverzace také jeho či její odborný garant. Odborní garanti poradny sbarvouven.cz jsou vystudovaní odborníci, kteří mají zkušenosti s krizovou intervencí a psychologií. Dohlíží mimo jiné na konverzace a v případě potřeby mohou pomoci v těžkých situacích. Také vedou odborná setkání poradny, kde se mentorský tým učí, jak vést konverzace co nejlépe, a vzdělává se v nových tématech.

  • Má poradna nějaká pravidla, musí se nějakými pravidly řídit i mentorský tým?

   Poradna má svá pravidla, můžeš si je přečíst při registraci. Jedním ze základních pravidel je, že naši mentoři*rky přistupují ke všem tématům s respektem a bez odsuzování. Dalším důležitým pravidlem je, že jsi pro nás anonymní a nechceme tak znát žádné tvoje citlivé údaje, jako je třeba jméno a příjmení nebo adresa, kde bydlíš. Naše konverzace probíhá v online prostředí a není možné požadovat osobní setkání s našimi mentory*kami. Konverzace musí probíhat slušně, bez nadávek a vulgarismů. Pokud by takové pravidlo bylo opakovaně porušeno, budeme muset konverzaci ukončit. Všechny konverzace podléhají dozoru našich odborných garantů, což jsou odborníci*ice, kteří*ré sledují, jak jsou konverzace vedeny a v případě potřeby jsou připraveni podat pomocnou ruku (např. na jaké další odborné služby odkázat).

   Náš mentorský tým se pak řídí etickým kodexem poradny, který mu říká, co je možné a není možné dělat a jakým způsobem je třeba s klientkami*ty komunikovat. Například jim neumožňuje potkávat se s nimi osobně s výjimkou specifických případů, které musí schválit odborní garanti.

 • Poradenská síť – pro odbornice a odborníky

  • Mohl*a bych se obrátit i někam jinam, když řeším věci spojené se sexuální orientací nebo genderovou identitou?

   Nejsme jediní, kdo se tomuto tématu věnuje, ale jsme jiní v tom, že máme mentory*ky, co si sami*y prošli*y zkušeností s procesem coming outu a mohou tak sdílet svůj příběh. Naše poradna není odborná služba a náš mentorský tým neposkytuje odbornou psychologickou pomoc ani krizovou intervenci.

   Kromě poradny sbarvouven.cz existují i odborné služby, na které se můžeš obrátit pro pomoc nebo podporu. Na www.sbarvouven.cz/poradentska-sit/odborne-poradny najdeš seznam odborníků*ic z celé ČR v oblasti psychologie nebo psychoterapie, se kterými měl někdo z LGBTQI+ lidí dobrou zkušenost, a můžeme je tak označit za „LGBTQI+ friendly“.

   Pokud dáváš přednost anonymitě nebo osobního hovoru, nebo potřebuješ řešit svou situaci okamžitě, můžeš se obrátit na některou z linek důvěry. Jejich seznam najdeš na www.sbarvouven.cz/poradentska-sit/linky-duvery. Jednou z nich, se kterou naše poradna spolupracuje, je Linka Bezpečí (tel. 116 111), která je určena pro děti a studující do 26 let a funguje zdarma, anonymně a nonstop. Kromě toho má i svůj chat nebo mailovou poradnu.

  • Zažil*a jsem diskriminaci kvůli své sexuální orientaci nebo genderové identitě a zajímalo by mě, jestli se s tím dá něco dělat? Pokud ano, jsou tady nějaké organizace nebo instituce, na které se můžu obrátit o pomoc? Jak nebo kde je najdu?

   Jakákoli forma diskriminace, šikany nebo nevhodného chování k člověku jen na základě jeho genderové identity nebo sexuální orientace rozhodně není v pořádku. Situaci je možné řešit tak, že se vůči takovému chování ohradíte, pokud se však nevystavíte nebezpečí, nebo lze požádat o pomoc organizaci nebo instituci, která se tímto tématem zabývá a může ti v této věci poskytnout poradenství a podporu. Sociální či právní pomoc lidem vystaveným nebo ohroženým předsudečným násilím poskytuje například In IUSTITIA a její poradna Justýna (https://in-ius.cz/poradna/). S právním dotazem je možné se obrátit taky na právní poradnu Prague Pride (https://www.praguepride.cz/cs/pomoc/pravni-poradna).

   V případě diskriminace, šikany nebo nevhodného chování kvůli tvé genderové identitě nebo sexuální orientaci můžeš kontaktovat i poradnu sbarvouven.cz a s našimi mentory*kami si popovídat o tom, co se děje a jaké jsou možnosti pomoci.

  • Jsem odborník*ice pracující s LGBTQI+ klientelou, jak o sobě můžu dát vědět?

   Pokud máte zkušenost s LGBTQI+ klientelou a máte zájem se stát součástí naší podpůrné sítě odborných služeb, co jsou „LGBTQI+ friendly“, napište o tom našemu manažerovi poradny Oldřichovi Kunderovi na e-mail: oldrich.kundera@praguepride.com. Kromě kontaktních údajů v e-mailu popište konkrétnější zkušenosti s touto cílovou skupinou a přiložte reference ze své praxe nebo kontakt na někoho, kdo bude schopen referenci poskytnout. Moc rádi*y vás pak do naší podpůrné sítě zařadíme.

  • Pracuji ve školství a zajímalo by mě, co můžu udělat pro to, aby se mi studující nebáli*y svěřit se svojí genderovou identitou nebo sexuální orientací, když to budou mít potřebu s někým řešit?

   Coming out je proces, ze kterého mají mnozí lidé obavy, zejména první coming outy bývají velkým strašákem. Člověk se třeba bojí, jak to vezme okolí, jestli to nebude mít nějaký vliv na vztahy s druhými a podobně. Můžete je tedy podpořit třeba tím, že jim dáte najevo, že je to téma pro vás v pořádku. Občas se můžete blýsknout nějakou znalostí LGBTQI+ faktů (filmy, knihy, akce atd.), nebudete o LGBTIQ lidech vtipkovat nebo dané téma shazovat. Budete dávat najevo, že jste otevřený*á hovorům o těchto tématech, pokud to bude potřeba.

 • Rád*a bych nabídl*a poradně svou pomoc

  • Líbí se mi myšlenka vaší poradny a chci ji nějak podpořit. Jakým způsobem to můžu udělat?

   Pokud se vám líbí myšlenka podpory a pomoci lidem, kteří ve svém životě řeší téma nebo otázky spojené s LGBTQI+, je to pro nás ta nejcennější zpětná vazba. Bez podpory soukromých dárců a sponzorů ale poradna fungovat nemůže. Podpořit poradnu sbarvouven.cz můžete několika způsoby prostřednictvím:

   • platformy Darujme.cz (www.darujme.cz/projekt/1200584)
   • bankovního převodu na číslo účtu 2800413427/2010, variabilní symbol 722
   • aplikace Smart banka od Monety, kde poradnu sbarouven.cz najdete mezi několika vybranými organizacemi, které je možné podpořit přímo v aplikaci
   U každého způsobu si můžete zvolit výši částky a zadat ji jako platbu jednorázovou, případně opakovanou. V případě opakované platby ji můžete kdykoli zrušit nebo částku změnit. Pokud jste firma a chcete poradnu podpořit finančně nebo jinak, napište manažerovi poradny Oldřichovi Kunderovi na e-mail: oldrich.kundera@praguepride.com.

  • Chci poradnu podpořit, ale nechci se věnovat mentorství ani jí posílat peníze. Můžu se i tak zapojit?

   Podpořit poradnu je možné také účastí na některé akci, jejíž výtěžek je pro poradnu určený – například FUN&RUN nebo Filip 20. Velkou podporou pro nás je také to, že o našich akcích nebo o poradně budete mluvit se svým okolím, a když bude někdo potřebovat podporu nebo pomoc, řeknete mu o nás.

   Ať už zvolíte jakýkoli způsob podpory, moc za ni děkujeme. Bez ní bychom totiž nemohli dělat to, co nám dává velký smysl.

 • Mám otázky k fungování skupin

 • Jak poznám, že jsem queer/patřím mezi LGBTQI+ lidi?

  Uvědomění si své sexuální orientace nebo genderové identity, tedy vnitřní coming out, je velice individuální proces, který může u LGBTQI+ lidí proběhnout v jakémkoli věku a závisí na různých faktorech – osobnostní nastavení člověka, míra podpory v okolí, postoje k LGBTQI+ lidem v okolí a ve společnosti atd. Jedním z možných vodítek může být to, že o své sexualitě nebo identitě přemýšlíš (např. cítíš se dobře s někým, kdo je stejného pohlaví, nebo se naopak necítíš dobře v mužské nebo ženské roli).

 • Co je sexuální orientace?

  Sexuální orientace obsahuje několik různých složek, jako je třeba fyzická přitažlivost, citová přitažlivost, sexuální chování, schopnost navazovat vztahy atd. Mnohdy jsou všechny tyto složky zacíleny jedním směrem (například muž, kterého fyzicky i citově přitahují ženy a vyhledává vztahy výhradně se ženami), ale není tomu tak vždy. Mohou být i muži, které fyzicky přitahují spíše muži, citově zase spíše ženy, a dávají přednost vztahům se ženami, nebo třeba ženy, které fyzicky přitahují ženy, citově muži, a nebrání se vztahům s lidmi jakéhokoli genderu. Pak jsou i lidé, kteří citovou ani fyzickou přitažlivost necítí k nikomu. Jakákoli možnost je v pořádku, protože prožívání sexuality je jedinečné a každý člověk to může mít trochu jinak.

 • Co znamená transgender a cisgender?

  Genderová identita je náš vnitřní pocit příslušnosti k určitému pohlaví, pocit, že se cítíme být ženou, či mužem (nebo dívkou, či chlapcem), případně ani jedním z nich. Pro člověka, u kterého se genderová identita a pohlaví připsané po narození liší (například když je připsané/biologické pohlaví mužské, ale člověk se vnitřně cítí být ženou a žít v ženské roli), používáme obvykle termín transgender člověk (nebo zkráceně trans člověk). Pro všechny ostatní používáme termín cisgender člověk (cis člověk).

  V obou případech se jedná o to, že se člověk identifikuje jako žena, nebo jako muž. Jsou ale i lidé, kteří se nedokážou zcela ztotožnit ani s jedním z uvedených pohlaví. Jde o velice různorodou skupinu genderově rozmanitých lidí (např. agender lidé, co se neidentifikují s žádným pohlavím, genderfluidní lidé, u nichž se pocit příslušnosti k určitému pohlaví může měnit v čase nebo v závislosti na situaci, a další nebinární lidé, co svůj gender prožívají ještě jinak).

 • Jak to mají trans a nebinární lidé se sexuální orientací?

  Každý člověk má nějakou genderovou identitu a nějakou sexuální orientaci. Tyto dvě složky jsou na sobě nezávislé, tj. trans a nebinární lidé mohou být gayové, lesby, bisexuální, pansexuální nebo třeba heterosexuální, asexuální a podobně. Záleží jenom na tom, jak člověk sám prožívá svou citovou a fyzickou přitažlivost k druhým lidem.

 • Co znamená, když je někdo intersex?

  Termín intersex je zastřešující označení pro lidi, jejichž pohlavní znaky (genitálie, gonády, hladiny hormonů, chromozomy) nejsou ani typicky mužské, ani ženské. Zahrnuje řadu pohlavních variací. Být intersex a trans není totéž, první se týká biologického pohlaví (jaké mám pohlavní znaky), druhé genderové identity (jak se cítím).

 • Je špatné být věřící (křesťan*ka) a zároveň gay/lesba/trans/queer?

  Rozhodně ne. Je pravda, že některé církve nebo farnosti spojují víru s jasnými pravidly a mluví v souvislosti s LGBTQI+ lidmi o nepřirozenosti (či dokonce o ohavnosti). Jde však o nepochopení Bible a jejího základního poselství – Bůh je dobrý, stvořil člověka tak, aby byl jako on sám a my máme za to milovat jeho, sebe a všechny ostatní. Křesťanství je o vztahu k Bohu, k sobě a k druhým lidem, a podobně je to i v jiných náboženstvích. Nemáme se věnovat nenávisti, ale těmto vztahům.

 • Jak v ČR probíhá proces tranzice (změny pohlaví) a jaký první krok udělat, když s ní chci začít?

  Tranzice je proces, který člověku umožní žít ve společnosti v roli, ve které se cítí dobře. Aby bylo v ČR možné s tranzicí začít, je třeba mít stanovenou medicínskou diagnózu „genderového nesouladu“. Tuto diagnózu stanovuje lékařský tým pod vedením sexuologa*žky ve spolupráci s dalšími odbornicemi*níky (mimo jiné je potřeba např. odborný posudek z oblasti klinické psychologie). Před nasazením hormonů je nutné absolvovat potřebná lékařská vyšetření, zejména endokrinologické a interní. Během hormonální terapie si člověk může změnit jméno na takzvaně neutrální tvar (můžou se tak jmenovat ženy i muži, třeba Vlasta, René nebo Andrea). Po absolvování chirurgické sterilizace je pak možné si změnit jméno, které bude v souladu s autentickou genderovou identitou, a změnit si i rodné číslo a úřední pohlaví v dokladech. V našich podmínkách je chirurgická sterilizace bohužel stále nutnou podmínkou k úřední změně pohlaví. K tomu, aby byla schválena, ji musí odsouhlasit odborná komise. Operační zákrok hradí pojišťovna, případné další operace (zejména plastické) si pak hradí člověk sám. Diagnózu genderového nesouladu je možné získat i před 18 rokem věku, a to včetně hormonální terapie nebo dalších kroků, pokud jsou splněny všechny nutné podmínky.

 • Jak je možné, že je v současné době všude tolik leseb, gayů a trans lidí? To v minulosti nebývalo…

  Lesby, gayové nebo trans lidé žili na světě odjakživa, ale ne vždycky a všude jim byla společnost příznivě nakloněna, což ovlivňovalo a ovlivňuje ochotu ke coming outu. Víme, že čím je společnost otevřenější a více respektující, tím viditelnější jsou i genderově, sexuálně a vztahově rozmanití lidé. Sexuální orientace/genderová identita není otázkou volby, je vrozená a člověk si ji nemůže vybrat ani svévolně změnit. Díky tzv. vnitřnímu coming outu, tedy uvědomění si těchto skutečností, se člověk se svou genderovou identitou nebo sexuální orientací může začít vyrovnávat a přijmout ji. Ze statistik a výzkumů víme, že zhruba 5-10 % dětí narozených kdekoli na světě není výhradně cis nebo heterosexuálních. Takže to, co v poslední době narůstá, není počet LGBTQI+ lidí, ale počet coming outů.

 • V poslední době se objevuje spousta různých nových sexuálních orientací (demisexualita, sapiosexualita, …) – co to znamená? Je opravdu nutné mít tolik škatulek/nálepek?

  Sexualita a genderová identita jsou prožívány velice individuálně a existují lidé, co je vnímají a popisují šířeji, protože jim úzké škatulky typu hetero/lesba či gay nebo cis/trans prostě nestačí, nedokážou se tam „napasovat“. Víme, že lidé mají tendenci škatulkovat své okolí pomocí známých pojmů, protože pak mají zdánlivý pocit bezpečí a méně obav z neznámého. Věříme ale, že sexualita je pestrobarevná a lze ji chápat jako mnoho odstínů barev. Každý*á má podle nás právo být respektován*a a cítit se v tématu sexuality nebo genderové identity svobodně, pokud tím neohrožuje ostatní lidi na zdraví nebo svým rozhodnutím nevstupuje do jejich základních práv.

 • Co to vlastně je ten coming out?

  Coming outem se nazývá proces, během kterého si člověk uvědomí svou menšinovou sexuální orientaci a/nebo genderovou identitu (vnitřní coming out), přijme ji a rozhodne se o tuto informaci podělit se svým okolím (vnější coming out). Pojem „coming out“ pochází z anglického jazyka („coming out of the closet“) a znamená v doslovném překladu „vyjít ze skříně“. Vhodný český ekvivalent k tomuto pojmu neexistuje, proto se používá i v češtině.

  Coming out není ukončený proces, ať jde o ten vnitřní, nebo vnější. Procházet coming outem můžeme v každé nové situaci nebo když se seznámíme s novými lidmi a rozhodneme se s nimi o tuto informaci podělit. Vnitřně se člověk taky může vyvíjet, experimentovat, poznávat se. Např. žena, která navazuje romanticko-sexuální vztahy s muži a identifikuje se jako heterosexuální, se zamiluje do ženy, na základě toho se může změnit, jak se identifikuje (bisexuální, pansexuální, lesba,…), nebo se bude dál identifikovat jako heterosexuální a vztah se ženou brát třeba jako experiment.

 • Jak mám říct doma, že jsem queer/patřím mezi LGBTQI+ lidi?

  Je důležité si nejprve promyslet, komu se svěřit a jakým způsobem. Je jen na tobě, kdy se rozhodneš to udělat, aby ti to bylo co nejpříjemnější, a jaký způsob zvolíš, aby pro tebe byl bezpečný. Může to být dopis, osobní rozhovor nebo zpráva. Každý z nás má svůj vlastní příběh a není možné říct, která varianta je ta nejsprávnější. Pokud si nevíš rady, jsme tu pro tebe a rádi*y s tebou různé možnosti probereme.

 • Ve škole se mi posmívají, co s tím můžu dělat? Na koho se můžu obrátit? Dá se tomu nějak zabránit?

  Posměch není v žádném případě v pořádku, a to z jakéhokoli důvodu, tedy i z důvodu genderové identity nebo sexuální orientace. Důležité je nezůstávat na takovou situaci sám*sama a najít si někoho, komu můžeš důvěřovat a bude tě moci podpořit nebo ti pomoci s řešením situace. Může to být například někdo z vyučujících, školní psycholog*žka, někdo z rodiny nebo kamarád*ka, kteří budou s tebou. Rizikem je, že situace sama od sebe nezmizí a bude se zhoršovat. Z tohoto důvodu je někdy potřeba, aby se o tom, co se děje, dozvěděl někdo dospělý, který může situaci řešit.

  Pokud nevíš, jak ven z nepříjemné situace, nebo máš pocit, že není komu se svěřit, můžeš napsat do poradny sbarvouven.cz a zkusit s námi celou věc probrat. Pokusíme se najít řešení, které ti bude vyhovovat tak, aby ses cítil*a lépe a bezpečněji.

 • Svěřil*a jsem se školnímu psychologovi a ten to chce řešit s rodiči – já nechci, co s tím? Má vůbec právo takovou informaci šířit dál, když nejde o nemoc nebo tak něco?

  Školní psycholog*žka má takzvanou povinnost mlčenlivosti, což znamená, že bez tvého souhlasu nesmí s nikým dalším řešit, co si nepřeješ (výjimkou je oznamovací povinnost ze zákona, třeba v případě trestného činu). Nemůže tě tedy nutit k tomu, ať o tom mluvíš s rodiči, pokud nechceš. Pokud by došlo na popsanou situaci, neboj se ozvat a říct, že si nepřeješ situaci s rodiči řešit, tvůj názor by měl*a školní psycholog*žka respektovat.

  Pokud budeš chtít situaci nějak víc probrat, můžeš napsat do naší poradny. Pokusíme se s tebou hledat možnosti, co v této situaci dělat a jak ji vyřešit.

 • Co můžu udělat, když se mi někdo svěří se svou identitou nebo orientací?

  Lidé, kteří se rozhodnou před okolím projít coming outem, museli udělat velké rozhodnutí a často doufají, že budou přijati a pochopeni. Nic to na vzájemném vztahu nezmění – a taky proč by mělo? Člověk, který se nám svěří, je pořád tím stejným člověkem. Navíc nám tím ukázal, že nám věří a jsme mu blízcí. Je naprosto v pořádku, že tě to může překvapit nebo zaskočit, což můžeš klidně říct. Důležité je dodat, že to na vašem vztahu nic nemění a můžete se o tom bavit.

  Abys takového člověka podpořil*a, můžeš dávat najevo, že je takové téma pro tebe v pohodě, že se o něm můžete bavit a že LGBTQI+ lidi respektuješ. Je dobré si dát pozor na to, abys je nezesměšňoval a neútočil na ně.

  Každý z nás je nějaký a každý se v něčem liší. Podobně jako třeba barva očí, tak ani sexuální orientace nebo genderová identita nemá žádný vliv na charakter člověka, jeho schopnosti, dovednosti atd. Pokud se ti tedy někdo svěří s tím, že je lesba, gay nebo trans – není vhodné to říkat dalším lidem, pokud si to nebude přát, a je dobré respektovat jeho*její přání z hlediska oslovování, zájmen, osob, které komu to říct atd. Je taky dobré ocenit jeho*její odvahu, dáš tím najevo, že je u tebe ta informace v bezpečí a na vašem vzájemném vztahu se ani po coming outu nic nemění.

 • Může se na poradnu obrátit kdokoli? A s čím vším?

  Poradna sbarvouven.cz je pro všechny, kdo s námi chtějí mluvit o čemkoli, co se týká LGBTQI+ témat. Nezáleží na tom, kolik ti je nebo odkud jsi. Věříme tomu, že na žádnou složitou nebo těžkou věc nemusí být člověk sám.

  Často se na nás obrací mladí lidé, kteří si nejsou jistí svojí sexuální orientací/genderovou identitou, nebo třeba taky příbuzní a odborná veřejnost, které LGBTQI+ tematika zajímá nebo k ní mají nějaké otázky (např. rodiče, školní poradci a poradkyně, vyučující, psycholožky či psychologové atd.). Jednoduše řešeno, jakékoli otázky, které se vztahují k LGBTQI+, jsou u nás vítány a budeme rádi*y, když najdeš odvahu nám napsat.

 • Jak vaše poradna funguje?

  Online poradna sbarvouven.cz je založená na takzvaném principu „peer mentoringu“. To znamená, že si s tebou bude psát mentor*ka – ne přímo odborník*ice, ale člověk, který má už za sebou nějaké zkušenosti s coming outem. Každý*á z našich mentorů*ek má svůj jedinečný osobní příběh, který si můžeš přečíst v jejich medailonku (www.sbarvouven.cz/zeptej-se-online). Pokud tě některý z příběhů zaujme nebo ti přijde blízký, můžeš danému mentorovi*ce po zaregistrování napsat zprávu. Registrace je jednoduchá – stačí vyplnit přezdívku (nick) a zvolit si heslo. Komunikace probíhá v online prostředí, kde ti mentor*ka na tvou zprávu odpoví nejpozději do 48 hodin. Pokud by se stalo, že mentor*ka zrovna nebude online, i když potřebuješ rychlou pomoc nebo podporu, můžeš využít také některou z linek důvěry.

  Naše poradna není odborná služba, jako jsou například linky důvěry nebo psychologické služby. Pokud budeme mít pocit, že by bylo důležité nějakou odbornou službu doporučit, dáme ti na ni kontakt.

 • Kdo jsou lidi, co si se mnou v poradně chatují?

  Na straně poradny si s tebou chatují lidé rozmanité sexuální orientace a genderové identity, co už mají zkušenost s coming outem a obecně s životem LGBTQI+ člověka, a rádi si o tom ve svém volném čase popovídají s každým, kdo toto téma řeší nebo koho zajímá cokoli z oblasti LGBTQI+.

 • Je vaše poradna opravdu anonymní? Proč musím při registraci zadávat i údaje o sobě?

  Poradna sbarvouven.cz je zcela anonymní. Je jen na tobě, jestli nám budeš chtít při registraci o sobě napsat nějaké základní údaje, jako je přibližný věk, kraj, odkud píšeš, nebo pohlaví. Pokud se rozhodneš tyto údaje vyplnit, může to pomoct mentorovi nebo mentorce lépe se zorientovat v tvé konkrétní situaci a doporučit ti odborné služby v okolí. Protože tvou anonymitu bereme vážně, nemůžeme také otevírat přílohy nebo odkazy profilů na sociálních sítích, které bys nám poslal*a.

  Údaje, které chceme při registraci vědět, nám slouží i pro statistiku. Díky nim třeba víme, že nám nejčastěji píšou mladí lidé ve věku 15-18 let. Statistiky občas využíváme k tomu, abychom veřejnosti nebo sponzorům mohli představit, co vlastně děláme, a že jsme důležitá služba. V žádném případě od tebe nechceme vědět žádné citlivé údaje, podle kterých bychom poznali, kdo jsi. Na druhou jsme jako poradna jedineční právě tím, že vidíš fotky, křestní jména a příběhy našich mentorek*ů.

 • Řeším něco ohledně své orientace nebo identity, co ale není u žádného mentora ani mentorky uvedeno. Můžu se obrátit i na někoho, koho se to téma netýká?

  Všechny mentorky*ři jsou vzděláváni v nejrůznějších oblastech, které se týkají LGBTQI+ tematiky. Pokud nenajdeš mentora*rku, kteří se věnují přímo tématu, které řešíš, můžeš napsat komukoli, kdo ti přijde sympatický nebo tě zaujme. Pokud se stane, že si mentor*rka nebude v řešení tématu jistý*á, napíše ti to a pokusíte se hledat jiné možnosti, kde téma probrat (např. hledání jiné služby nebo instituce, která se danému tématu více věnuje).

 • Proč píšete do slov hvězdičky (např. mentoři*rky)? Co to znamená a proč se to dělá?

  Na rozdíl od lomítka, které znamená „nebo“, zahrnuje hvězdička celé spektrum genderové rozmanitosti, proto dáváme přednost používání hvězdičky místo lomítka.

 • Jak je poradna financovaná?

  Poradna sbarvouven. cz je financovaná zčásti z grantových programů, ale především z darů jednotlivců a firem, díky kterým může fungovat. I když naši mentoři a mentorky pracují jako dobrovolníci*ice zdarma, peníze využíváme na provoz poradny, vzdělávání nebo odborná setkání. Za každou částku proto děkujeme, jelikož pro nás znamená velkou pomoc a umožňuje nám plánovat další provoz a rozvoj.

 • Kdo je mentor*mentorka a co dělá? Potřebuje k tomu speciální vzdělání? Kolik času mentorování zabere a dá se jím uživit?

  Naši mentoři*rky nejsou odborníci*ice a pracují pro poradnu zdarma a dobrovolně. Všichni mají za sebou individuální příběh vlastního coming outu, o který se rozhodli*y podělit. V průběhu online chatu s tebou můžou svůj příběh sdílet a popsat ti svoji vlastní zkušenost. Součástí mentorského týmu jsou také rodiče, příbuzní LGBTQI+ dětí nebo podporovatelé*ky LGBTQI+ lidí (tzv. allies). Mentorský tým je velice pestrý a doufáme, že zde najdeš mentora*ku, co ti bude svým příběhem nebo něčím jiným blízký*á. Všechny konverzace podléhají dohledu našich odborných garantů. Mentoři*rky se zároveň pravidelně účastní vzdělávacích aktivit a odborných setkání.

  Vzhledem k tomu, že mentoři*rky nedostávají za činnost pro poradnu zaplaceno, nemají určeno, kolik času musí denně v poradně strávit. Pravidlem je, že musí na zprávu odpovědět maximálně do 48 hodin. Pokud jsou třeba na dovolené, domluví se s tebou na tom, že odpoví později. Může se stát, že některého mentora*ku zrovna nevidíš na webu, protože má hodně klientů*ek a rozhodne se na chvíli takzvaně „skrýt“ (není vidět pro nově příchozí). Pokud jste si už někdy se skrytým mentorem*kou psali*y, můžete si psát dál a on*a tvoje zprávy uvidí.

 • Můžu se stát mentorem*kou i já? Pokud ano, co pro to mám udělat?

  Součástí mentorského kolektivu se může stát kdokoli, kdo má dostatek času na podporu a pomoc, má za sebou vlastní zkušenosti s coming outem nebo je příbuzným či blízkým někoho, kdo coming outem prošel, a je ochotný se podělit o svůj příběh se světem a vystoupit z anonymity (ukázat svou tvář). Nehledáme odborníky*ice, ale především ty, kdo mají vlastní zkušenost a příběh. Pokud máš zájem stát se členem*kou mentorského týmu a tvá odpověď na všechny body zní „ano“, můžeš napsat našemu manažerovi poradny Oldřichovi Kunderovi na e-mail: oldrich.kundera@praguepride.com něco o sobě a svou motivaci stát se součástí týmu poradny sbarvouven.

  O dalším postupu a případném přijetí do týmu rozhodují naši odborní garanti. Může se stát, že aktuálně nikoho nového do mentorského týmu hledat nebudeme. V takovém případě ti to dáme vědět a zařadíme tě takzvaně na čekací listinu. Pokud potom budeme hledat nové mentory*ky, ozveme se ti s dotazem, jestli tvůj zájem trvá.

 • Co můžu dělat, pokud mám pocit, že se mnou mentor*ka nemluvil*a dobře?

  Pokud máš pocit, že s tebou mentor nebo mentorka zacházeli*y špatně, nelíbil se ti způsob jejich komunikace nebo si chceš na něco stěžovat, můžeš napsat manažerovi poradny, Oldovi Kunderovi: oldrich.kundera@praguepride.com. Ten celou situaci prověří a dá ti vědět, jak to dopadlo.

  Aby bylo možné jakýkoli podnět nebo stížnost prošetřit, budeme potřebovat znát tvůj nick v poradně, jméno mentora*ky, se kterým sis psal*a, a popis toho, co se ti nelíbilo nebo na co si stěžuješ.

  Oceníme ale i pochvalu nebo podněty, co je možné udělat lépe nebo zefektivnit.

 • Vidí konverzace kromě mentorů*ek i někdo další?

  Kromě tebe a vybraného mentora*ky vidí průběh konverzace také jeho či její odborný garant. Odborní garanti poradny sbarvouven.cz jsou vystudovaní odborníci, kteří mají zkušenosti s krizovou intervencí a psychologií. Dohlíží mimo jiné na konverzace a v případě potřeby mohou pomoci v těžkých situacích. Také vedou odborná setkání poradny, kde se mentorský tým učí, jak vést konverzace co nejlépe, a vzdělává se v nových tématech.

 • Má poradna nějaká pravidla, musí se nějakými pravidly řídit i mentorský tým?

  Poradna má svá pravidla, můžeš si je přečíst při registraci. Jedním ze základních pravidel je, že naši mentoři*rky přistupují ke všem tématům s respektem a bez odsuzování. Dalším důležitým pravidlem je, že jsi pro nás anonymní a nechceme tak znát žádné tvoje citlivé údaje, jako je třeba jméno a příjmení nebo adresa, kde bydlíš. Naše konverzace probíhá v online prostředí a není možné požadovat osobní setkání s našimi mentory*kami. Konverzace musí probíhat slušně, bez nadávek a vulgarismů. Pokud by takové pravidlo bylo opakovaně porušeno, budeme muset konverzaci ukončit. Všechny konverzace podléhají dozoru našich odborných garantů, což jsou odborníci*ice, kteří*ré sledují, jak jsou konverzace vedeny a v případě potřeby jsou připraveni podat pomocnou ruku (např. na jaké další odborné služby odkázat).

  Náš mentorský tým se pak řídí etickým kodexem poradny, který mu říká, co je možné a není možné dělat a jakým způsobem je třeba s klientkami*ty komunikovat. Například jim neumožňuje potkávat se s nimi osobně s výjimkou specifických případů, které musí schválit odborní garanti.

 • Mohl*a bych se obrátit i někam jinam, když řeším věci spojené se sexuální orientací nebo genderovou identitou?

  Nejsme jediní, kdo se tomuto tématu věnuje, ale jsme jiní v tom, že máme mentory*ky, co si sami*y prošli*y zkušeností s procesem coming outu a mohou tak sdílet svůj příběh. Naše poradna není odborná služba a náš mentorský tým neposkytuje odbornou psychologickou pomoc ani krizovou intervenci.

  Kromě poradny sbarvouven.cz existují i odborné služby, na které se můžeš obrátit pro pomoc nebo podporu. Na www.sbarvouven.cz/poradentska-sit/odborne-poradny najdeš seznam odborníků*ic z celé ČR v oblasti psychologie nebo psychoterapie, se kterými měl někdo z LGBTQI+ lidí dobrou zkušenost, a můžeme je tak označit za „LGBTQI+ friendly“.

  Pokud dáváš přednost anonymitě nebo osobního hovoru, nebo potřebuješ řešit svou situaci okamžitě, můžeš se obrátit na některou z linek důvěry. Jejich seznam najdeš na www.sbarvouven.cz/poradentska-sit/linky-duvery. Jednou z nich, se kterou naše poradna spolupracuje, je Linka Bezpečí (tel. 116 111), která je určena pro děti a studující do 26 let a funguje zdarma, anonymně a nonstop. Kromě toho má i svůj chat nebo mailovou poradnu.

 • Zažil*a jsem diskriminaci kvůli své sexuální orientaci nebo genderové identitě a zajímalo by mě, jestli se s tím dá něco dělat? Pokud ano, jsou tady nějaké organizace nebo instituce, na které se můžu obrátit o pomoc? Jak nebo kde je najdu?

  Jakákoli forma diskriminace, šikany nebo nevhodného chování k člověku jen na základě jeho genderové identity nebo sexuální orientace rozhodně není v pořádku. Situaci je možné řešit tak, že se vůči takovému chování ohradíte, pokud se však nevystavíte nebezpečí, nebo lze požádat o pomoc organizaci nebo instituci, která se tímto tématem zabývá a může ti v této věci poskytnout poradenství a podporu. Sociální či právní pomoc lidem vystaveným nebo ohroženým předsudečným násilím poskytuje například In IUSTITIA a její poradna Justýna (https://in-ius.cz/poradna/). S právním dotazem je možné se obrátit taky na právní poradnu Prague Pride (https://www.praguepride.cz/cs/pomoc/pravni-poradna).

  V případě diskriminace, šikany nebo nevhodného chování kvůli tvé genderové identitě nebo sexuální orientaci můžeš kontaktovat i poradnu sbarvouven.cz a s našimi mentory*kami si popovídat o tom, co se děje a jaké jsou možnosti pomoci.

 • Jsem odborník*ice pracující s LGBTQI+ klientelou, jak o sobě můžu dát vědět?

  Pokud máte zkušenost s LGBTQI+ klientelou a máte zájem se stát součástí naší podpůrné sítě odborných služeb, co jsou „LGBTQI+ friendly“, napište o tom našemu manažerovi poradny Oldřichovi Kunderovi na e-mail: oldrich.kundera@praguepride.com. Kromě kontaktních údajů v e-mailu popište konkrétnější zkušenosti s touto cílovou skupinou a přiložte reference ze své praxe nebo kontakt na někoho, kdo bude schopen referenci poskytnout. Moc rádi*y vás pak do naší podpůrné sítě zařadíme.

 • Pracuji ve školství a zajímalo by mě, co můžu udělat pro to, aby se mi studující nebáli*y svěřit se svojí genderovou identitou nebo sexuální orientací, když to budou mít potřebu s někým řešit?

  Coming out je proces, ze kterého mají mnozí lidé obavy, zejména první coming outy bývají velkým strašákem. Člověk se třeba bojí, jak to vezme okolí, jestli to nebude mít nějaký vliv na vztahy s druhými a podobně. Můžete je tedy podpořit třeba tím, že jim dáte najevo, že je to téma pro vás v pořádku. Občas se můžete blýsknout nějakou znalostí LGBTQI+ faktů (filmy, knihy, akce atd.), nebudete o LGBTIQ lidech vtipkovat nebo dané téma shazovat. Budete dávat najevo, že jste otevřený*á hovorům o těchto tématech, pokud to bude potřeba.

 • Líbí se mi myšlenka vaší poradny a chci ji nějak podpořit. Jakým způsobem to můžu udělat?

  Pokud se vám líbí myšlenka podpory a pomoci lidem, kteří ve svém životě řeší téma nebo otázky spojené s LGBTQI+, je to pro nás ta nejcennější zpětná vazba. Bez podpory soukromých dárců a sponzorů ale poradna fungovat nemůže. Podpořit poradnu sbarvouven.cz můžete několika způsoby prostřednictvím:

  • platformy Darujme.cz (www.darujme.cz/projekt/1200584)
  • bankovního převodu na číslo účtu 2800413427/2010, variabilní symbol 722
  • aplikace Smart banka od Monety, kde poradnu sbarouven.cz najdete mezi několika vybranými organizacemi, které je možné podpořit přímo v aplikaci
  U každého způsobu si můžete zvolit výši částky a zadat ji jako platbu jednorázovou, případně opakovanou. V případě opakované platby ji můžete kdykoli zrušit nebo částku změnit. Pokud jste firma a chcete poradnu podpořit finančně nebo jinak, napište manažerovi poradny Oldřichovi Kunderovi na e-mail: oldrich.kundera@praguepride.com.

 • Chci poradnu podpořit, ale nechci se věnovat mentorství ani jí posílat peníze. Můžu se i tak zapojit?

  Podpořit poradnu je možné také účastí na některé akci, jejíž výtěžek je pro poradnu určený – například FUN&RUN nebo Filip 20. Velkou podporou pro nás je také to, že o našich akcích nebo o poradně budete mluvit se svým okolím, a když bude někdo potřebovat podporu nebo pomoc, řeknete mu o nás.

  Ať už zvolíte jakýkoli způsob podpory, moc za ni děkujeme. Bez ní bychom totiž nemohli dělat to, co nám dává velký smysl.

 • Je účast na skupinách nějak zpoplatněna?

  Účast na aktuálně probíhajících skupinách Najdi svou barvu pro kluky na kluky a holky na holky, co řeší coming out (www.sbarvouven.cz/podpurne-skupiny/najdi-svou-barvu), a Rodičovské skupině pro rodiče LGBTQI+ dětí (www.sbarvouven.cz/podpurne-skupiny/rodicovska-skupina) je zcela zdarma. Máte-li zájem na skupinu dorazit, stačí jenom vyplnit přihlášku na uvedené webové stránce.

 • Je možné dorazit na skupinu třeba jen jednou?

  Pravidelná účast na našich skupinách Najdi svou barvu pro kluky na kluky a holky na holky, co řeší coming out (www.sbarvouven.cz/podpurne-skupiny/najdi-svou-barvu), a Rodičovské skupině pro rodiče LGBTQI+ dětí (www.sbarvouven.cz/podpurne-skupiny/rodicovska-skupina) je přínosnější a doporučujeme ji. Pokud však nemůžete z jakéhokoli důvodu v docházce pokračovat, je možné skupinu opustit. V takovém případě je potřeba informovat vedoucí*ho skupiny.

Zeptej se našich
mentorů

Jakub

Jakub
Gay

Na základce mě uráželi a učitelé to přehlíželi.

Zpráva Profil