fbpx

Kam se můžete obrátit pro pomoc v akutní krizi?

V případě akutní krize (její popis níže v textu) je možné se obrátit na uvedené čísla linek důvěry, které jsou anonymní a některé z nich i zcela zdarma. Většina poskytuje také chatové poradenství. Na linku důvěry se můžete obrátit také v případě, kdy si nevíte rady s nějakou životní situaci nebo se v těžké situaci ocitl někdo z Vašeho okolí a vy nevíte, jak mu pomoci.

Linka bezpečí (pro děti do 18 let, studenty do 26 let)
www.linkabezpeci.cz
Telefon: 116 111 (zdarma, anonymně, nonstop)
Chat: https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami (pondělí – neděle, 9 – 13 a 15 – 19 hodin)
Emailová poradna: pomoc@linkabezpeci.cz

Rodičovská linka (dospělí, rodiče)
www.rodicovskalinka.cz
Telefon: 606 021 021 (placeno, anonymně, pondělí – čtvrtek, 13-21 hodin, pátek 9 – 17 hodin)
Chat: http://www.elinka.iporadna.cz/rodicovska-linka (neděle, 9 – 13 hodin)
Emailová poradna: pomoc@rodicovskalinka.cz

Dětské krizové centrum (děti, rodiče, dospělí)
www.dkc.cz
Telefon: 777 715 215 (placeno, anonymně, nonstop)
Chat: https://www.elinka.iporadna.cz/ld-dkc (anonymně, pondělí a pátek 14 – 18 hodin, sobota – neděle 9 – 13 hodin a 14 – 18 hodin)
Skype: ld_dkc
Emailová poradna: problem@ditekrize.cz
Tel. linka rizika kyberprostoru: 778 510 510 (placeno, anonymně, nonstop)

Linka pro rodinu a školu (děti, rodiče, dospělí)
www.linkaztracenedite.cz
Telefon: 116 000 (zdarma, anonymně, nonstop)
Chat: http://linkaztracenedite.cz/chat (anonymně, denně 15 – 18 hodin)
Emailová poradna: 116000@cestazktrize.net

Pražská linka důvěry RIAPS (dospělí)
https://www.csspraha.cz/24830-prazska-linka-duvery
Telefon: 222 580 697 (placená, anonymně, nonstop)
Chat: www.chat.pomoc.cz (anonymně, Pondělí, čtvrtek, sobota 15 – 21 hodin, úterý – středa 9 – 21 hodin)
Emailová poradna: linka.duvery@csspraha.cz

Linka první psychické pomoci (dospělí)
http://linkapsychickepomoci.cz/
Telefon: 116 123 (zdarma, anonymně, denně 8 – 18 hodin)

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (dospělí)
www.116006.czwww.bkb.czwww.domacinasili.cz
Telefon: 116 006 (zdarma, anonymně, nonstop)

Česká společnost AIDS pomoc (dospělí)
www.aids-pomoc.cz
Telefon: 800 800 980 (zdarma, anonymní, nonstop)
Co je to akutní krize? – jde o reakci lidské psychiky na traumatickou událost v životě člověka (např. úmrtí, nehoda, rozchod), která je doprovázena velkým emočním rozrušením (např. úzkost, pláč, depresivní stavy, vztek, apod.). Jde o velký a nenadálý zlom z běžného fungování člověka, který znamená jeho celkové narušení rovnováhy. Člověk není schopen běžně fungovat a koncentrovat se na jiné věci. V akutní krizi proto není žádnou ostudou obrátit se s prosbou o pomoc na odborníky, kteří mohou člověka podpořit a pomoci mu hledat možné cesty co dělat dál.