Kam se můžete obrátit pro pomoc v akutní krizi?

V případě akutní krize (její popis níže v textu) je možné se obrátit na uvedené čísla linek důvěry, které jsou anonymní a některé z nich i zcela zdarma. Většina poskytuje také chatové poradenství. Na linku důvěry se můžete obrátit také v případě, kdy si nevíte rady s nějakou životní situaci nebo se v těžké situaci ocitl někdo z Vašeho okolí a vy nevíte, jak mu pomoci.


Linka bezpečí (pro děti do 18 let, studenty do 26 let)

www.linkabezpeci.cz
Telefon: 116 111 (zdarma, anonymně, nonstop)
Chat: www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami (pondělí – neděle, 9 – 13 a 15 – 19 hodin)
Emailová poradna: pomoc@linkabezpeci.cz


Rodičovská linka (dospělí, rodiče)

www.rodicovskalinka.cz
Telefon: 606 021 021 (placeno, anonymně, pondělí – čtvrtek, 13 – 21 hodin, pátek 9 – 17 hodin)
Chat: www.rodicovskalinka.cz/sluzby/chatuj-s-nami (neděle, 17 – 21 hodin)
Emailová poradna: pomoc@rodicovskalinka.cz


Dětské krizové centrum (děti, rodiče, dospělí)

www.dkc.cz
Telefon: 777 715 215 (placeno, anonymně, nonstop)
Chat: iporadna.cz/elinka-chatova-poradna (anonymně, pondělí, středa, pátek 14 – 18 hodin, sobota a neděle 9 – 13 hodin a 14 – 18 hodin)
Skype: ld_dkc
Emailová poradna: problem@ditekrize.cz
Tel. linka rizika kyberprostoru: 778 510 510 (placeno, anonymně, nonstop)


Linka pro rodinu a školu (děti, rodiče, dospělí)

www.linkaztracenedite.cz
Telefon: 116 000 (zdarma, anonymně, nonstop)
Chat: linkaztracenedite.cz/chat (anonymně, denně 15 – 18 hodin)
Emailová poradna: 116000@cestazktrize.net


Pražská linka důvěry (dospělí)

www.csspraha.cz/prazska-linka-duvery
Telefon: 222 580 697 (placená, anonymně, nonstop)
Chat: www.chat-pomoc.cz (anonymně, pondělí – čtvrtek 9 – 21 hodin, pátek 9 – 15 hodin, sobota 14 – 20 hodin)
Emailová poradna: linka.duvery@csspraha.cz


Telefonická krizová pomoc – Centrum duševního zdraví RIAPS

www.riaps.cz/cdz/telefonicka-krizova-linka.html
Telefon: 702 256 762 (nepřetržitě)


Linka první psychické pomoci (dospělí)

linkapsychickepomoci.cz
Telefon: 116 123 (zdarma, anonymně, denně 8 – 18 hodin)


Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (dospělí)

www.116006.czwww.bkb.czwww.domacinasili.cz
Telefon: 116 006 (zdarma, anonymně, nonstop)


ACORUS

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím
www.acorus.cz
Chat: iporadna.cz/elinka-chatova-poradna (úterý 11 – 14, čtvrtek 20 – 23 hodin)
Nonstop linka: 283 892 772
Poradenství prostřednictvím on-line chatu poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím nebo osobám hledajícím pro ně pomoc. Služby jsou poskytované bezplatně, je možné vystupovat anonymně.


Česká společnost AIDS pomoc (dospělí)

www.aids-pomoc.cz
Telefon: 800 800 980 (zdarma, anonymní, nonstop)
Co je to akutní krize? – jde o reakci lidské psychiky na traumatickou událost v životě člověka (např. úmrtí, nehoda, rozchod), která je doprovázena velkým emočním rozrušením (např. úzkost, pláč, depresivní stavy, vztek, apod.). Jde o velký a nenadálý zlom z běžného fungování člověka, který znamená jeho celkové narušení rovnováhy. Člověk není schopen běžně fungovat a koncentrovat se na jiné věci. V akutní krizi proto není žádnou ostudou obrátit se s prosbou o pomoc na odborníky, kteří mohou člověka podpořit a pomoci mu hledat možné cesty co dělat dál.