Gender, transgender, cisgender – co to jsou zas za novoty?

Pojmy jako gender, transgender nebo cisgender člověk se v českém jazyce objevily poměrně nedávno a panuje kolem nich určité nepochopení založené na nejasném výkladu nebo nepřesných informacích objevujících se různě v médiích. Tento článek se tedy věnuje zejména stručnému popisu toho, co znamenají, co se k nim váže nebo co s nimi bývá spojováno.

Gender, transgender, cisgender – co to jsou zas za novoty?

Pohlaví

Pojem gender by se dal popsat jako sociální pohlaví. Než se však zaměříme na to sociální, pojďme si říct něco o tom biologickém, resp. pohlaví připsaném po narození. Možná si říkáte, že je to banalita, že už děti ve školce přece ví, že jsou dvě pohlaví – holčičky a chlapečci. Ale tak jednoduché to není. Čas od času se narodí člověk, u kterého nejde pohlaví jednoznačně určit, protože je nositelem charakteristik (pohlavní orgány, chromozomy, hormony atd.) obou pohlaví. V tomto případě jde o intersex osobu. Někdy se v tomto kontextu objevuje slovo intersexuální, to ale není vhodný termín, protože se nejedná o variantu sexuální orientace, pojem je odvozený od slova „sex“, česky pohlaví, nikoliv od slova sexualita.

Rozložení dle pohlaví připsaného po narození si můžeme představit na následující škále:

Gender

Gender je pak soubor očekávání od mužů a od žen, který je proměnlivý v místě a čase. S těmito očekáváními se seznamujeme od dětství zejména v rodině, a pak ve škole, prostřednictvím médií atd. V rámci socializace se učíme ženským či mužským rolím se vším, co by k tomu mělo patřit v místě a čase, kde jsme se narodili a kde žijeme – chování, oblékání, (ne)projevování se v různých situacích atd. Tato očekávání ve zjednodušující formě vedou k genderovým stereotypům, tedy k předsudkům nebo mylným představám o tom, jaké chování je pro ženy či muže normální, přirozené, nebo k posuzování druhých na základě příslušnosti k určitému pohlaví bez ohledu na jejich individuální vlastnosti a schopnosti. Toto bývá často ještě podpořeno výroky typu: „Musíš se snažit vypadat pěkně, jinak o tebe žádný muž nebude stát“ nebo „Chlapi nebrečí, je to znak slabosti“.

Příklad genderového stereotypu: Žena z manželského páru se stará o auto, kdežto muž nemá ani řidičák. Když spolu jedou na technickou kontrolu, technik se automaticky obrací na muže a sděluje mu informace týkající se auta i poté, co je upozorněn na to, že záležitostem kolem auta se u nich doma věnuje výhradně žena.

Celý článek si můžete přečíst na webu Prague Pride

Autor: Karel Pavlica

Gender, transgender, cisgender – co to jsou zas za novoty?