„Lidé mě sexuálně nepřitahují.“ Kolem asexuality stále panuje hodně nejasností

Asexualita je jedna z méně známých a viditelných identit LGBT+, kolem níž i v rámci komunity stále ještě panuje hodně nejasností a nedorozumění.

„Lidé mě sexuálně nepřitahují.“ Kolem asexuality stále panuje hodně nejasností

Její definice je přitom velice jednoduchá: asexuálové jsou lidé, kteří vůči druhým nepociťují sexuální přitažlivost.

V téhle prosté větě se ale skrývá široká škála možností a výkladů. Asexualita je spektrum zahrnující spoustu rozmanitých identit a asexuálové jsou pestrá komunita, která v sobě obsahuje všechny barvy duhy. Někteří navazují romantické a/nebo sexuální vztahy s lidmi stejného či jiného pohlaví, někteří naopak romantické vztahy nenavazují vůbec a kladou důraz na vztahy platonické a queerplatonické. Někteří sex mají, někteří ne, někteří jen za určitých podmínek. Pro tohle všechno máme bohaté názvosloví, které živelně vzniká v asexuálních komunitách po celém světě.

Všichni od aromantických asexuálů přes demi- a greysexuály po romantické asexuály obecně čelíme častému nepochopení, ale zvlášť velký tlak je na nás vyvíjen z medicínského hlediska. Bohužel jsme stále vystaveni snahám naši orientaci „léčit“, ať už po stránce fyzické nebo duševní. Dostupnost respektující lékařské nebo terapeutické péče je tak stále velký problém, a to i u odborníků, kteří jsou jinak vůči LGBT+ identitám vstřícní.

Pro větší osvětu vznikla už v roce 2010 akce Ace Week. Probíhá vždy poslední týden v říjnu a snaží se zviditelnit asexuální spektrum hlavně v rámci LGBT+ komunity. Letos se nově přidává osvětová kampaň Mezinárodní den asexuality – International Asexuality Day (IAD) – vyhlášená na 6. dubna. Klade si za úkol šířit povědomí o asexualitě a podpořit místní komunity zejména v neanglicky mluvících zemích (včetně České republiky).

U nás nabízí bezpečný prostor pro setkávání a řešení problémů facebooková skupina AsexuaLOVE.

 

Slovníček pojmů, na které v asexuální komunitě běžně narazíte:

Allosexuál*ka – osoba, která není asexuální. Zkráceně se nazývají allos.

Aromantik*čka – osoba, která nepociťuje romantickou přitažlivost. Může, ale nemusí být asexuální. Aromantičtí asexuálové si nejčastěji říkají aro aces.

Demisexualita – identita na asexuálním spektru, kdy osoba může v dlouhodobém intenzivním emocionálním vztahu sexuální přitažlivost po čase začít pociťovat, ačkoli zpočátku zcela scházela. (Pokud pociťujete sexuální přitažlivost, ale hned neskočíte s každým do postele, nejste demisexuál*ka, pouze vám vyhovuje se sexem počkat.)

Greysexualita, šedá asexualita – identita na pomezí asexuality a allosexuality. Řadí se sem lidé, kteří pociťují sexuální přitažlivost zřídka nebo ve velmi specifických kontextech, zkrátka se necítí ani allosexuální, ale ani čistě asexuální.

Queerplatonický vztah, QPR – vztah, který nějakým způsobem překračuje běžné pojetí přátelství, ale neobsahuje sexuální ani romantické city vůči druhému. Například přátelé, kteří se rozhodnou být zároveň životními partnery, sdílet domácnost, vnést do svého přátelství tradičně romantické prvky (rande, fyzickou intimitu), aniž by je pociťovali romanticky. Pro queerplatonického partnera*ku se používá zkratka QPP.

Split-attraction model – model, který rozlišuje několik složek či variant přitažlivosti. Zatímco allos obvykle vnímají sexuální, romantickou, estetickou či smyslovou přitažlivost k druhému člověku jako jeden pocit, asexuálové*ky (ale stále víc i bisexuálové*ky) rozlišují, které aspekty přitažlivosti cítí, a podle toho pojmenovávají svou identitu.

„Lidé mě sexuálně nepřitahují.“ Kolem asexuality stále panuje hodně nejasností