Vyjádření poradny sbarvouven.cz k útoku v Bratislavě

Poradna sbarvouven.cz vyjadřuje velkou lítost nad homofobním útokem na bar Tepláreň v Bratislavě. Myslíme na rodiny, které ztratily své nejbližší, i na všechny další, kteří byli přímo útokem zasaženi.

Vyjádření poradny sbarvouven.cz k útoku v Bratislavě

Vnímáme a na sobě samých cítíme, že bratislavský útok znamená ohrožení všech LGBT+ lidí, i těch, kteří je podporují. Útok nereagoval na konkrétní situaci ani projevy chování, ale směřoval k podstatě našeho lidství. Je proto čirým zločinem z nenávisti a vychází z předsudků legitimizovaných vyjádřením řady politiků a vlivných osobností.

Podobné útoky v nás mohou vyvolat řadu emocí – nejčastěji smutek, vztek a strach o vlastní bezpečí. Tyto emoce mohou prožívat i rodiče LGBT+ dětí a jejich přátelé. Takové pocity jsou přirozené. Je ale důležité se jim nepoddat.

Účinné bývají následující kroky:

  • sdílet své pocity s druhými, kterým důvěřujeme
  • věnovat se aktivitám, které nám přináší pozitivní emoce
  • myslet na své bezpečí, ale neschovávat se a neuzavírat se
  • připomínat si, čeho už LGBT+ lidé dosáhli v prosazování rovnosti
  • posilovat zdravé vztahy mezi lidmi uvnitř i vně LGBT+ komunity

Mottem baru Tepláreň je Veríme v lásku a pestrosť. A my tuto víru neztrácíme.

Poradna sbarvouven.cz je bezpečný prostor pro všechny, kteří potřebují sdílet své pocity.
Poradna sbarvouven.cz se připojuje k deklaraci queer-psychologie na podporu lidí v rámci genderové, sexuální a vztahové diverzity (www.queerpsychologie.cz).

Vyjádření poradny sbarvouven.cz k útoku v Bratislavě